آب و هوای آلاشت:http://www.irimo.ir/farsi/current/index.asp?station=99361

آب و هوای پل سفید:http://www.irimo.ir/farsi/current/index.asp?station=99360

آب و هوای قائمشهر (پیش بینی ۹ روزه):

http://www.weather-forecast.com/locations/Qaemshahr/forecasts/latest

آب و هوای  ساری:

کیاسر: http://www.irimo.ir/farsi/current/index.asp?station=40760

دشت ناز: http://www.irimo.ir/farsi/current/index.asp?station=88116  

پیش بینی ۳ روزه: http://www.irimo.ir/farsi/pish3days/cities/index.asp?city=40759

آب و هوای استان:

http://www.irimo.ir/farsi/province/mazandaran.asp

پیش بینی ۳ روز آینده: http://www.mazandaranmet.ir/page.php?p=forecasts

  سایت هواشناسی کشور: http://www.amss.ir  

  """""""""""""""""""""""": www.weather.ir

 سایت هواشناسی بین المللی: www.foreca.com

+ نوشته شده توسط savaadkoohi@yahoo.com در دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 10:2 |


Powered By
BLOGFA.COM